Vaše osobné údaje uchovávame v bezpečí!

 

Čo je spracovanie osobných údajov

Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo sústava operácií, ktoré správca alebo spracovateľ systematicky vykonáva s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami, predovšetkým zhromažďovaním, ukladaním na nosiče, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie, blokovanie alebo likvidácia.

Kto je správca

Správcom tvojich osobných údajov je Marek Horváth – KREAVERSUM, Jamník 196, 053 22 Odorín, IČO:52869971 DIČ:1120316505 zapísanej vo verejnom registri OU-SN-OZP-2020/003291-2, č. živnostnenského registra 860-27658 (Ďalej len “Správca”), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom:

 • Nákup tovarov a služieb: v prvom rade spracovávame vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.
 • Starostlivosť o zákazníkov: ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom / problémom, musíme k jeho zodpovedaniu / vyriešeniu spracovávať vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcovi tovaru).
 • Zlepšovanie našich služieb a k optimalizácii prvkov na webe môžeme využívať aj nástroje pre testovanie rôznych variantov (tzv. A / B testovanie), Google Analytics, Facebook Analytics a pod.
 • Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

Kontaktné údaje správcu

Adresa: Marek Horváth, Jamník 196, 053 22 Odorín

E-mail: reklama(at)kreaversum.sk

Telefónny kontakt: 0950 639 868

Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame?

Vaše údaje budeme spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné všeobecne spracovávané po dobu 7 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.

 

Komu môžu byť údaje sprístupnené

Podľa zákona sme oprávnení na vyžiadanie tieto údaje poskytnúť príslušným štátnym orgánom. Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR. Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

Poskytovatelia hostingu:

 • WebSupport – hosting webu
  WebSupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, Slovensko

Analytické nástroje:

 • Google Analytics – štatistiky návštevnosti webu
  Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Marketing a zákaznícka podpora:

 • Facebook pixel – marketingový nástroj
  Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Obmedzenie spracovania

Ak (a) popierate presnosť vašich osobných údajov, (b) vaše osobné údaje sú spracovávané nezákonne, (c) my už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich potrebujete pre určenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov, alebo ak ste (d) vzniesol / a námietku podľa predchádzajúceho bodu, tak máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.

V takom prípade môžeme vaše osobné údaje spracovávať len s vaším súhlasom (s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov).

Podanie sťažnosti

Ak máte za to, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte tiež právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak budete prešľapy riešiť najprv s nami. Vždy nás môžete ľahko kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára, alebo prostredníctvom našej infolinky na tel. čísle +421 950 639 868.

Tieto podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 01.02. 2020, pričom sú k dispozícii elektronicky na www.kreaversum.sk

Sme radi, že ste sa informovali ako narábame s Vašimi osobnými údajmi.